Witamy na stronie Kancelarii Komorniczej
Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
w Warszawie Mateusz Kurek.

kancelaria komornicza warszawa ochota Ursus
Komornik Sądowy Mateusz Kurek Warszawa Ursus Ochota

Nieodłącznym elementem działań Kancelarii jest wykorzystanie najnowszych technologii informatycznych, nieszablonowe podejście do tematu poszukiwania majątku dłużnika, nacisk na czynności terenowe oraz ścisła współpraca z Wierzycielem w toku toczącego się postępowania.

Niniejsza strona powstała w celu przedstawienia najważniejszych informacji o Kancelarii, zakresie jej działań, prezentacji aktualnych licytacji oraz umożliwieniu pobrania wniosku egzekucyjnego (a także pomoc w jego wypełnieniu). Ma ona charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Komornika.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dlam.st. Warszawy w Warszawie Mateusz Kurek posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych. Poza Komornikiem Kancelarię tworzy profesjonalny zespół, co pozwala szybko i rzetelnie realizować zadania dotyczące egzekucji sądowej.

Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym
dla m.st. Warszawy Mateusz Kurek
ul. Elżbiety Rakuszanki 6 lok U1
02-496 Warszawa
tel. kancelarii: 22 299-76-76

Nazwa skrzynki EPUAP: /KS_Mateusz_Kurek/ezbiegi

właściwy sąd:
Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie
ul. Marszałkowska 82
00-517 Warszawa