Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie Mateusz Kurek uprzejmie informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych z dniem 1 stycznia 2019 roku wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

 • o egzekucję z nieruchomości;
 • o wydanie nieruchomości;
 • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
 • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
 • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;

   w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Zatem, tutejszy komornik sądowy działający na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie, obejmującego obszar właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie może przyjmować sprawy z właściwości następujących sądów rejonowych:

 • Sąd Rejonowy Pruszków
 • Sąd Rejonowy Grodzisk Mazowiecki
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
 • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
 • Sąd Rejonowy Piaseczno
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
 • Sąd Rejonowy Legionowo
 • Sąd Rejonowy Nowy Dwór Mazowiecki
 • Sąd Rejonowy Otwock
 • Sąd Rejonowy Wołomin
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ