Wierzyciel w celu sprawnego prowadzenia egzekucji na wezwanie komornika winien wpłacać zaliczki na wydatki tytułem:

ZALICZKA NA WYDATKI DANE DŁUŻNIKA ORAZ SYNATURĘ POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO. np „ZALICZKA NA WYDATKI DŁUŻNIK: JAN KOWALSKI SYGN. AKT np: KM/GKM/KMN 1/19”

Nr rachunku bankowego komornika
33 1600 1462 1823 7218 5000 0001